• Uniunea Europeana
 • Guvernul României
 • Instrumente Structurale

 • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

 

 • - Componenta comitetului director
 • - Componenta consiliului de administratie
 • - Hotararile comitetului director
 • - Hotararile consiliului de administratie
 • - Lista informatiilor de interes public conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
 • - Lista documentelor produse si/ sau gestionate conform Legii nr. 544/ 2001
 • - Raport anual privind accesul la informatiile de interes public, conform art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001
 • - Comunicatele de presa
 • - Bugetul de venituri si cheltuieli
 • - Balanta si bilantul contabil
 • - Organigrama
 • - Statul de functii
 • - Regulamentul de organizare si functionare
 • - Regulamentul de ordine interioara
 • - Declaratiile de avere, de interese si de incompatibilitate
 • - Anunturi in vederea ocupari posturilor vacante.
 • - Programul anual al achizitiilor publice
 • - Caietele de sarcini si documentatiile care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice
 • - Contracte de achizitii publice
 • - Procese-verbale de deschidere a ofertelor
 • - Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice
 • - Procese-verbale de receptie a lucrarilor
 • - Rapoarte privind cantitatea de deseuri
Termeni şi Condiţii
web counter