• Uniunea Europeana
 • Guvernul României
 • Instrumente Structurale

 • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE DE SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

 • -Decizii
 • -Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri
 • -Proceduri
 • -Protocoale
 • -Adrese
 • -Rapoarte
 • -Note
 • -Referate
 • -Formulare
 • -Avize
 • -Anunțuri
 • -Contracte (achiziții publice, contracte de muncă etc.)
 • -Procese-verbale
 • -Situații contabile/statistice/financiare/juridice/de personal
 • -Registre
 • -Condici/borderouri
 • -Declarații de avere și declarații de interese
 • -Chestionare
 • -Răspunsuri la cereri, reclamații, sesizări
 • -Corespondență internă
 • -Corespondență persoane fizice/juridice
 • -Documente specifice resurselor umane (organigramă, stat de funcții, fișa postului, dosare de personal, fișe de evaluarea performanțelor profesionale, pontaje, adeverințe)
 • -Documente  medicale (foaia de observație clinică generală, fișa de spitalizare)
 • -Bilet de externare, scrisoare medicală, formulare de consimțămât, decont cheltuieli, bilet de  trimitere, buletin de analize medicale, rețete)
 • -Documente specifice departamentelor și prevăzute de legislația aplicabilă unităților sanitare,
Termeni şi Condiţii
web counter