• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Responsabil cu Protectia Datelor

Consilier Juridic FALIBOGA CIPRIAN

sanatoriul.brad.dpo@gmail.com

numit cu decizia Nr. 21/03.02.2020

Tel: 0254611050 Int.223

Numar Registrul General ANSPDCP 11127

Termeni şi Condiţii
web counter