• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Hotararea 925-2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34-2006

Hotararea 1425-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

Legea 46-2003 Drepturile pacientului

Legea 53-2003 Codul muncii

Legea 95-2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea 104-2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

Legea 319-2006 a securitatii si sanatatii in munca

Legea 349-2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Legea 544-2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea farmaciei 266-2008

Norme metodologice de aplicare a Legii 544-2001

Ordin 145-2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor

Ordin 146-2015 privind aprobarea implementarii Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice

Ordin 386-2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46-2003

Ordin 870-2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

Ordin 916-2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

Ordin 921-2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public

Ordin 975-2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi

Ordin 1091-2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

Ordin 1301-2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

Ordin 1384-2010

Ordin 1408-2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competente

Ordin 1628-2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reteaua Ministerului Sanatatii Publice

Ordonanta 27-2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

OUG 34-2006

Termeni şi Condiţii
web counter